gametypeid = 1

Kateri od sledečih stavkov je slogan podjetja Simbio?

Več o tej temi lahko izveste tukaj.
Družba za ravnanje z odpadki Simbo, d.o.o., je bila ustanovljena za opravljanje gospodarske javne službe ravnanja z odpadki. To dejavnost opravlja družba v 12 občinah: Celje, Vojnik, Dobrna, Štore, Šentjur, Žalec, Braslovče, Prebold, Polzela, Vransko, Tabor in Dobje.

Ločevanje odpadkov pomeni:

Ekološki otoki so…

Izberi tisto vrsto odpadka, ki ne sodi v zabojnik za mešane komunalne odpadke:

Kako imenujemo postopek za ponovno uporabo odpadnih materialov v proizvodnji?

V kateri zabojnik moramo odvreči jogurtov lonček, če ga želimo reciklirati?

Ekološki otoki so namenjeni samo stanovalcem, ki živijo v njihovi neposredni bližini.

Katera izmed navedenih trditev ne drži za Regionalni center za ravnanje z odpadki Celje:

Katere vrste odpadkov nastane v gospodinjstvu okoli 40 odstotkov?

Staro zajemalko odložimo med kovine, posušen toast in uporabljen papir za peko med biološke odpadke, toner pa

Kosovne odpadke je mogoče zbirati in odstranjevati na način, kot to počnemo z gospodinjskimi odpadki. Ali to drži?

Po uredbi o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo mora proizvajalec ali prodajalec:

Izberi odgovor

 

Pažljivo preberi vprašanje in nato izberi pravilni odgovor. Ne pozabi, da za napačne odgovore izgubljaš točke!

 

podrobna navodila

Točkovanje

+10 točk

-5 točk 

 

copyright © all rights reserved
games in all languages  english  slovenski  
is the free web games portal for the fans of the mind games
atelje info