gametypeid = 1

Samo v Veliki Britaniji vsako leto porabijo 2 milijard pločevink. Enegrija, ki jo prihranimo pri zgolj eni reciklirani pločevinki, lahko napaja televizijski sprejemnik:

Veliki Britaniji vsako leto porabijo 2 milijard pločevink. Če bi jih zložili eno na drugo, bi dosegli razdalijo do lune in nazaj. Žal pa je le četrtina vseh tudi reciklirana.

Kako lahko zmanjšaš porabo energije?

Zakaj so drevesa v času neurij tako pomembna?

Leta 1997 so države podpisale mednarodno listino, s katero so se zavezale k zmanjšanju toplogrednih izpustov. Ta sporazum je dobil ime po mestu, kjer je bil podpisan. Katero mesto je to bilo?

Listina se imenuje Kjotski protokol, podpisalo in potrdilo jo je 173 držav članic (decembra 2007).

Koliko orjaških dreves, ki iz zraka srkajo CO2, prihranimo z vsako tono recikliranega papirja?

Vir: www.environmentagency.gov.uk/fun
Z vsako tono recikliranega papirja prihranimo 17 dreves.

Varčne žarnice porabijo manj elektrike, pa vendar proizvedejo enako količino svetlobe kot navadne. Kolikokrat daljša je njihova življenjska doba?

Varčna žarnica lahko sveti kar 8-krat dlje od običajne zastarele žarnice. Ker navadne žarnice izgubijo veliko energije pri segrevanju, je njihova učinkovitost primerno nižja.

Kako lahko prideš do šole na podnebju prijazen način?

Že 1 prehojen kilometer, ki ti vzame manj kot 20 minut, krepi telo in zmanjša nastanek CO2.

Zebe te. Kako se lahko ogreješ na okolju prijazen način?

Celo znižanje gretja za eno samo stopinjo bo prihranilo goro energije!

V tvoji sobi kar brni od vseh električnih napravic, televizijskega sprejemnika, DVD-predvajalnika ... Na kakšen način lahko zmanjšaš nastanek CO2, kadar te ni v sobi?

Pri napravah, ki jih pustiš v stanju pripravljenosti, se energija še vedno izgublja, zato napravo vedno tudi izključi! Za pretvorbo vse količine CO2, ki ga proizvede priključen polnilec telefona, je potreben gozd velikosti kar 500 nogometnih igrišč! Vir: www.greenergy.uk.com

Najpogostejši toplogredni plini so:

Vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Toplogredni_plin

Umivaš si zobe. Kako lahko prihraniš pri energiji?

Morda se ti zdi, da je to le majceno dejanje, a veliko majhnih dejanj skupaj tvori velike spremembe. Ne trati vode po nepotrebnem!

Kateri je zeleni viri energije?

Zeleni obnovljivi viri energije, ki jih najdemo v sončni svetlobi, vetru, bibavici, biomasi in geotermalni toploti, ne vključujejo sežiganja fosilnih goriv (kurilno olje, plin).

Kateremu trojnemu pravilu za čistejšo naravo moramo vedno slediti?

Koliko planetov bi potrebovali, da bi le-ti izpolnili naše potrebe po energiji, če bi vsi na svetu živeli tako, kot živimo v Sloveniji?

Kar 3 planete bi potrebovali, da bi le-ti proizvedli zadostno energijo za vse potrebe, kot jih ima en prebivalec Slovenije. TODA imamo le ta planet! Naše izbire, vožnja z avtomobilom, počitnice v oddaljenih krajih, trošenje energije doma, nesezonska hrana; vse te naše muhe trošijo energijo, ki pripada bodočim rodovom! Vir: Practical Action

Starši želijo zmanjšati svoj ogljični odtis in te prosijo za nasvet. Kateri dve dejanji sta najpomembnejši?

Vsa zgoraj našteta dejanja so zelo pomembna, a tisti dve, ki bosta imeli na okolje največ učinka, sta gotovo zmanjšanje letalskih poletov ter prehod na obnovljive vire energije.

Kaj bi se zgodilo, če v našem ozračju ne bi bilo nič toplogrednih plinov?

Toplogredni plini so ključni za življenje na Zemlji. Težava je v tem, da se zaradi človeških dejanj v ozračju nabira vse več toplogrednih plinov, kar povzroča globalno segrevanje.

Kateri vir zelene energije je še posebej primeren za države, ki imajo veliko sonca?

Slovenska Karitas je skupaj z Ministrstvom za zunanje zadeve RS podprla nakup in montažo sistema sončnih celic na porodnišnico v podeželskem kraju Ruzo v Burundiju, kjer imajo veliko sonca. Delo v porodnišnici sedaj lahko poteka normalno. Večina podeželja v Burundiju je namreč še vedno popolnoma brez elektrike (le 1,8 % celotne države je elektrificirane).

Z družino z manjšimi spremembami želite izboljšati energetsko učinkovitost doma. Kateri poseg bo prihranil največ energije?

Učinkovita izolacija podstrešnega prostora bo daleč največ pripomogla k energetski učinkovitosti, čeprav bosta seveda tudi ostali dve dejanji pripomogli k zmanjšanju vaše ogljikove sledi.

Zaželiš si tople pijače. Toda, kako pri tem prihraniti energijo in zmanjšati proizvedeno količino CO2?

Če bi le 15 družin polnilo svoje kotličke s količino tekočine, ki jo zares potrebujejo, bi v enem letu naravi prihranili za kar 1 tono izpustov CO2. Vir: www.greenergy.uk.com

Katero izmed teh goriv ni fosilno?

Sončne celice pretvarjajo sončno energijo v energijo za ogrevanje vode ali elektriko, včasih pa tudi oboje. Fosilna goriva, torej premog, nafta, zemeljski plin in šota, spadajo med neobnovljive vire energije. Nastajajo iz odmrlih rastlin in živali, ki so živele do pred 300 milijoni let. Fosilna goriva imajo svoja najdišča globoko pod zemljo.

Povprečni ogljični odtis enega prebivalca v Sloveniji znaša približno 10 ton. Koliko dvonadstropnih avtobusov bi lahko napolnili s to isto količino ogljikovega dioksida?

Za primerjavo: Ogljični odtis Nigerijca: 0,1 ton. Ogljični odtis prebivalca Bangladeša: 0,27 ton. Vir: http://www.stat.si/pxweb/Dialog/Saveshow.asp

Na podlagi katerega gesla, ki ga v svojem projektu podpira Slovenska Karitas, bi morali živeti, da bi zmanjšali posledice podnebnih sprememb?

Kaj so toplogredni plini?

Kateri plin od naštetih ne spada med toplogredne?

Kaj ali kdo ni izvor metana?

Kako lahko pripomoreš k zaviranju globalnega segrevanja?

Katera izmed teh dejavnosti pošilja toplogredne pline v ozračje?

Kaj je največji izvor CO2?

Računalniški monitor, ki ga pustimo preko noči v stanju pripravljenosti, porabi ravno toliko električne energije, kot koliko kotličkov vrelega čaja?

Koliko ljudi v Aziji se bo kmalu spopadalo s pomanjkanjem vode, če se bodo tolikšne količine izpustov CO2 nadaljevale?

Koliko časa misliš, da za razgradnjo potrebuje ena plastična vrečka?

Katero desetletje po letu 1861, ko so znanstveniki začeli temperaturo zraka tudi beležiti, je znano kot najbolj vroče?

Katera žival proizvede največ metana in tako pospešuje podnebne spremembe?

Kaj je izvor toplote na Zemlji?

Kako se imenuje učinek, ki prepreči odboj vse toplote nazaj v vesolje?

Kaj bi povzročila prevelika količina CO2 v ozračju?

Kako lahko zaustaviš globalno ogrevanje?

Katera izmed možnosti je najprimernejša za zmanjševanje globalnega segrevanja doma v hladnih dneh?

Katera izmed možnosti je najprimernejša za zmanjševanje globalnega segrevanja na poti?

Katera trditev je resnična?

Kaj je največji porabnik električne energije pri vas doma?

Kaj bi se zgodilo v primeru, da toplogrednih plinov v našem ozračju sploh ne bi bilo?

Poznate trojno pravilo čistejše narave?

Kolikšen delež toplogrednih plinov se že nahaja v naravi oz. ozračju?

Kolikšen delež toplogrednih plinov v ozračju, ki jih proizvedejo različna prevozna sredstva, doprinesejo cestna vozila?

Katerega od naslednjih virov energije lahko imenujemo kot zelenega?

Katero izmed teh goriv ni fosilno?

Koliko CO2 v ozračje v povprečju odda vsak prebivalec našega planeta vsako leto?

Koliko vrst toplogrednih plinov sploh poznamo?

Ogljikov dioksid, dušikov oksid, metan, CFC plini, vodna para in ozon.

Zamislimo si, da naše ozračje še naprej onesnažujemo s tolikšno hitrostjo. Za koliko stopinj bi se v takem primeru dvignila temperatura na Zemlji do leta 2100?

Kolikšen delež izpustov CO2 nosi svetovna cementna industrija?

Kolikšen delež izpustov CO2 v Evropski uniji letno proizvede prehrambena industrija?

Največja naravna shramba CO2 so:

Koliko dolarjev dodatne svetovne proizvodnje in potrošnje bi bilo potrebnih, da bi zmanjšali nivo svetovne revščine med leti 1990 in 2001 za en sam dolar?

Odrasel prebivalec države Tanzanije proizvede ravno toliko CO2, kot ga v Sloveniji otrok star

Koliko ljudi bo v Afriki dodatno trpelo zaradi pomanjkanja vode do leta 2020?

Za koliko se bosta do leta 2020 v Afriki zmanjšala poljedelstvo in živinoreja, ki slonita na padavinah?

V devetdesetih letih je po svetu zaradi naravnih ujm umrlo 600,000 ljudi. Kolikšen delež le-teh je izgubilo življenja v državah v razvoju?

Koliko ljudi na tem planetu živi na obobalnih poplavnih ravnicah?

Zaradi taljenja ledenikov in polarnega ledu je do konca stoletja možen dvig gladine morja 15–95 cm.

V primeru, da naša Zemlja preseže povprečno rast temperatur, torej 2 %, bo velik delež rastlinskih in živalskih vrst tega sveta prizadelo izumrtje. Kolikšen bo ta del?

Kaj so podnebne spremembe?

Kdo ali kaj je po mnenju znanstvenikov v največji meri povzročil hitro naraščanje globalne temperature ozračja v zadnjih desetletjih?

Kaj povečuje učinek tople grede?

Z izgorevanjem fosilnih goriv (premog, nafta) in krčenjem gozdov se povečuje koncentracija CO2 in drugih plinov v ozračju, ki povzročajo učinek tople grede. S tem se povišuje temperatura ozračja.

Katere so neposredne posledice podnebnih sprememb?

Kaj od naštetega ni posledica podnebnih sprememb?

Katere so neposredne posledice podnebnih sprememb?

Katere so posledice podnebnih sprememb?

Kaj od naštetega ni posredna posledica podnebnih sprememb?

Kaj od naštetega je posredna posledica podnebnih sprememb?

Kaj od naštetega ni posredna posledica podnebnih sprememb?

Katere države so s svojim načinom življenja in dejavnostmi prispevale največji delež toplogrednih plinov (najbolj vplivale na globalne spremembe podnebja)?

Kateri prebivalci so najbolj prizadeti zaradi posledic podnebnih sprememb?

Posledice podnebnih sprememb najbolj občutijo prebivalci držav v razvoju (v Afriki, Aziji, J Ameriki, JV Evropi), ki so najmanj prispevali k tem spremembam. Zaradi revščine in odvisnosti od kmetijstva so se najmanj sposobni spopadati z njihovimi posledicami – potisnjeni so v še večjo revščino.

Zakaj naj bi razvite države pomagale državam, ki jih podnebne spremembe najbolj prizadenejo?

Kaj je ogljični odtis?

Kako podnebne spremembe vplivajo na dostop do pitne vode v manj razvitih državah?

Omejen dostop do pitne vode je že sedaj največji problem in ima najhujše posledice za prebivalstvo Afrike in za njen trajnostni razvoj.

Koliko prebivalcev Afrike bo trpelo pomanjkanje pitne vode zaradi posledic globalnega segrevanja ozračja do leta 2050?

V Afriki vsak dan hodijo tudi po več kilometrov daleč s kantami do vodnjakov po pitno vodo. Običajno za to poskrbijo:

Katera trditev je pravilna?

Koliko otrok na leto v Afriki umre zaradi diareje in dehidracije?

V zdravstvenem centru, obnovljenem s pomočjo Karitas, v Mukungu v Ruandi pomagajo dehidriranim otrokom. Vir: IRIN, 2010.

Koliko ljudi danes nima dostopa do pitne vode?

Vir: UNPD, 2006.

Na svetu danes že 1,2 milijarde ljudi nima dostopa do pitne vode (poleg Afrike je velik problem tudi v Azijskih državah). Koliko % prebivalcev v Afriki danes živi brez stalnega dostopa do kakovost

Vir: UNPD, 2006.

Kako podnebne spremembe vplivajo na kmetijski pridelek in pomanjkanje hrane v manj razvitih državah?

Številni revni po svetu se preživljajo s kmetijstvom, ki je močno odvisno od razporeditve in količine padavin. Koliko % prebivalcev Afrike se preživlja s kmetijstvom?

Zaradi kronične lakote na svetu trpi vsak:

(FAO, 2008).

Koliko % otrok v starosti do 5 let v Afriki umre zaradi podhranjenosti?

V letu 1999 je zaradi podhranjenosti umrlo 3,8 milijona otrok. (WHO, 2009).

Kako podnebne spremembe vplivajo na širjenje bolezni in povečano smrtnost v manj razvitih državah?

Malarijo bi že močno zajezile mreže proti komarjem. Če jih prebivalci malaričnih območij dobijo, jih pogosto uporabijo za lovljenje rib. Potrebno je tudi osveščanje in izobraževanje … (Vir: IPCC.)

Koliko ljudi na leto umre zaradi posledic podnebnih sprememb?

S čim je povezano širjenje bolezni, ki so lahko posledica podnebnih sprememb?

V zadnjih 15 letih se zaradi višjih temperatur v gorskih območjih in poplav pojavljajo epidemije malarije v višje ležečih območjih Vzhodne Afrike, v Ruandi, Zimbabveju, Keniji in Somaliji, ki prej niso bila izpostavljena tej bolezni. (Vir: IPCC.)

Okoljski begunci so:

Kako migracije zaradi podnebnih sprememb in okoljski begunci vplivajo na »gostiteljske države«?

Kolikšen dvig gladine morja zaradi posledic podnebnih sprememb (taljenja ledenikov in polarnega ledu) napoveduje večina napovedi do konca 21. stoletja?

Vir: http://www.globalwarmingart.com/wiki/Special:SeaLevel.

Kje bo zaradi dvigovanja gladine morja ogroženih največ ljudi?

Število Afričanov ogroženih zaradi poplavljenih obalnih območij se bo povečalo z 1 milijona v letu 1990 na 70 milijonov do leta 2080 (ocena Oddelka ministrstva za mednarodni razvoj v Veliki Britaniji).

Koliko % svetovnega prebivalstva živi znotraj 60 km od morja oddaljenega območja.

Zaradi silovitejših monsunov in dvigovanja morske gladine poplave že danes prizadenejo na tisoče ljudi, ki se morajo preseliti iz obalnih krajev Bangladeša. Do konca stoletja je možen dvig gladine morja do 95 cm. Vir: UNESCO.

Vse pogostejše poplave, ki so posledica podnebnih sprememb, povzročajo:

Kako podnebne spremembe vplivajo na biotsko raznovrstnost?

Posledice podnebnih sprememb imajo naslednji vpliv na življenje v Afriki:

Na posledice podnebnih sprememb so v državah v razvoju močno ranljive ženske, ki večinoma delajo v:

Koliko rastlinskih in živalskih vrst bi po študijah lahko izumrla zaradi podnebnih sprememb?

Biotska pestrost ima zelo pomembno vlogo tudi pri ohranjanju človekovega življenja na Zemlji. Zakaj je biotska pestrost pomembna predvsem za preživetje najrevnejših prebivalcev?

Večina žensk v državah v razvoju živi pod pragom revščine. To pomeni z manj kot 1,25 $/dan. Zakaj ženske še posebej občutijo posledice podnebnih sprememb (suše, poplave …)?

To predstavlja dodatno breme za zdravje žensk, zmanjša čas za izobraževanje in sodelovanje v dohodkovno ustvarjajočih dejavnostih in tako povečuje neenakost med spoloma.

V kolikih odstotkih ženske (v primerjavi z moškimi) v afriških družinah skrbijo za pridelavo hrane in zagotovitev pitne vode (pri tem jim pogosto pomagajo otroci, še posebno dekleta)?

Katere skupine so najbolj ranljive na vpliv podnebnih sprememb?

Koliko % žensk je med t. i. okoljskimi begunci, ki so zaradi katastrof povezanih s podnebnimi spremembami izgubili svoj dom in sredstva za preživetje?

Kako podnebne spremembe vplivajo na gospodarstvo?

Kako podnebne spremembe vplivajo na gospodarstvo?

Vir: OZN, 2009.

Kako podnebne spremembe vplivajo na gospodarstvo?

Kako podnebne spremembe vplivajo na izobraževanje v državah v razvoju?

Zaradi posledic podnebnih sprememb v Afriki se:

Predvsem pomanjkanje osnovnih sredstev za preživetje, kar je v državah v razvoju pogosta posledica spreminjanja podnebja, lahko zmanjša možnosti za izobraževanje otrok. Še posebej deklice ker:

Otroci so zaradi podhranjenosti in drugih bolezni pogosto odsotni iz šole. Burundijski otroci čakajo na začetek pouka. Slovenska Karitas je ob pomoči Ministrstva za zunanje zadeve RS v kraju Mbiriziv Burundiju podprla gradnjo šole za 300 otrok.

Kaj bi za blaženje in prilagoditev na posledice podnebnih sprememb morale storiti vlade razvitih držav?

Ob pomoči Ministrstva za zunanje zadeve RS je Slovenska Karitas podprla namestitev sončnih celic na porodnišnico v Ruz v Burundiju za pridobivanje sončne energije, ki je okolju prijazna in trajna.

Kaj bi med drugim za blaženje in prilagoditev na posledice podnebnih sprememb morale storiti vlade razvitih držav?

Kaj bi za blaženje in prilagoditev na posledice podnebnih sprememb morale storiti vlade razvitih držav?

Kaj ti kot posameznik v vsakdanjem življenju lahko storiš za zmanjšanje podnebnih sprememb?

Kaj ti kot posameznik v vsakdanjem življenju lahko storiš za zmanjšanje podnebnih sprememb?

Katere cilje bi bilo potrebno po Strategiji Evropa 2020 potrebno doseči v EU do leta 2020?

Kje se dogajajo najbolj obsežne migracije zaradi podnebnih sprememb?

Do leta 2050 se bo število beguncev povečalo iz 19,2 milijonov na okoli 150 milijonov (ocena IPCC).

Slovenska Karitas je s humanitarno akcijo leta 2006 pomagala prizadetim zaradi konflikta (spori med plemeni zaradi naravnih virov):

Na svetu je 46 držav (z 2,7 milijarde preb.), v katerih bodo posledice podnebnih sprememb povzročile visoko stopnjo tveganja nasilnega konflikta ali celo vojne (ocena International Alert-a).

Kaj ti kot posameznik v vsakdanjem življenju lahko storiš za zmanjšanje podnebnih sprememb?

Kaj ti kot posameznik v vsakdanjem življenju lahko storiš za zmanjšanje podnebnih sprememb?

Varčevanje z vodo prihrani tudi električno energijo, saj vodo v naša bivališča črpamo ter jo ogrevamo z električno pomočjo. V kolikor boste prenehali s kopanjem v kadi in se boste oprhali v le 5 minutah, boste zagotovo uspešni pri varčevanju z elektriko in vodo. Vir: www.greenergy.uk.com

Izberi odgovor

 

Pažljivo preberi vprašanje in nato izberi pravilni odgovor. Ne pozabi, da za napačne odgovore izgubljaš točke!

 

podrobna navodila

Točkovanje

+10 točk

-5 točk 

 

copyright © all rights reserved
games in all languages  english  slovenski  
is the free web games portal for the fans of the mind games
atelje info