gametypeid = 1

Kaj vse je nasilje nad ženskami?

Za nasilje nad ženskami se šteje, da vključuje, a ni omejeno na: fizično, spolno in psihološko nasilje v družini, vključno s pretepanjem, spolno zlorabo deklic, z nasiljem v povezavi z dotami, s posilstvom v zakonski zvezi, z obrezovanjem spolnih organov žensk in drugimi tradicionalnimi praksami, ki so škodljive ženskam, z nasiljem, ki ga ne zagreši zakonski partner in nasiljem, povezanim z izkoriščanjem; fizično, spolno in psihološko nasilje v splošni skupnosti, vključno s posilstvom, spolno zlorabo, spolnim nadlegovanjem in ustrahovanjem na delovnem mestu, v izobraževalnih institucijah in drugje, s trgovino z ženskami in prisilno prostitucijo; fizično, spolno in psihološko nasilje, ki ga zagreši ali odobrava država, ne glede na to, kje do njega prihaja. (VIR: 2. člen Deklaracije Združenih narodov o odpravi nasilja nad ženskami, ki jo je sprejela Generalna skupščina Združenih narodov 20. decembra 1993.)

Kdo najpogosteje povzroča nasilje v zasebni sferi?

V več kot 90 odstotkih primerov nasilja v zasebni sferi, so povzročitelji moškega spola. Najbolj pogoste žrtve so njihove partnerke. Zato govorimo o spolno specifičnem nasilju v partnerskih odnosih in intimnih razmerjih. Moški so pogosteje žrtve nasilja v javni sferi.

V kakšnih partnerskih odnosih povzročitelj nasilja zlorabi svojo (pre)moč?

Nasilje je zloraba moči v partnerskih odnosih, ki ne temeljijo na enakosti in ravnovesju moči med partnerjema. Povzročitelji uporabljajo nasilje kot sredstvo za pridobivanje, ohranjanje, povečevanje, dokazovanje moči, nadzora in prevlade nad drugo osebo in za uresničevanje svojih interesov v škodo druge osebe. Povzročitelji z nasiljem izražajo ponižujoč in nespoštljiv odnos do žrtev nasilja.

Nasilje nad ženskami se hrani s stereotipi in predsodki.

Nasilje nad ženskami je obdano s stereotipi in predsodki, ki so bolj ali manj uveljavljeni v družbi in s tem v vseh nas, vsi pa so usmerjeni v žrtve. Vsi služijo za prenašanje odgovornosti in krivde za povzročeno nasilje na ženske, ki doživljajo nasilje, s tem pa zmanjšujejo odgovornost povzročiteljev nasilja. Stereotipi in predsodki vzpodbujajo strpnost do nasilja nad ženskami in vodijo v družbeno diskriminacijo žensk.

Prepoznavanje nasilja nad ženskami v neki družbi je odvisno od tega kako družba opredeljuje nasilje nad ženskami.

Družbe, ki vzdržujejo rigidne odnose med spoloma in pri opredeljevanju moškosti ali moške časti izhajajo iz dominantnosti, so močno povezane z nasiljem nad ženskami. Opredelitev pogostosti nasilja nad ženskami v družini v posameznih lokalnih okoljih je pomembno omejena z “lokalnimi” opredelitvami zlorabe in nasilja. Tako polno identifikacijo nasilja omejujejo: kulturne norme, rigidno zastavljene vloge spolov, neprijavljanje zlorab zaradi sramu, prepričanja, da žrtvi nihče ne bo verjel, strahu pred posledicami itd.

Od česa so odvisne oblike in dejanja nasilja nad ženskami v posameznih družbah?

Oblike in dejanja nasilja so izoblikovani glede na družbene in kulturne norme ter dinamiko posameznega družbenega, ekonomskega in političnega sistema. Nasilje nad ženskami ima kulturno specifične oblike, ko je povezano s tradicijo časti in spolnosti (npr. maščevanje v obliki polivanja s kislino, ki ga povzročajo zavrnjeni snubci ali umori žensk zaradi premajhne dote, pohabljanje ženskih spolnih organov ipd.).

Kateri so varovalni dejavniki za manj nasilja nad ženskami v družbi?

Podrejenost žensk, tradicije in navade, s katerimi so ženske diskriminirane, spolni stereotipi, diskriminacije v zakonih in tradicionalnih praksah so pomembni dejavniki tveganja za nasilje nad ženskami. S krepitvijo enakovrednega položaja žensk v družbi, spodbujanjem njihovega izobraževanja ter odpravo stereotipov in vedenj, ki diskriminirajo ženske, je mogoče pomembno zmanjšati nasilje nad ženskami v družbi.

Nasilje nad ženskami povzroča visoke socialne in ekonomske stroške, ki vplivajo na vsa družbena področja.

Zaradi izolacije, slabšega psihofizičnega stanja in počutja, strahu in občutka ogroženosti, ki so pogoste posledice nasilja nad ženskami v družini, trgovine z ženskami, nasilja na delovnem mestu in drugih vrst nasilja nad ženskami, se ženske, ki doživljajo nasilje, ne morejo enako in celovito vključevati v družbeno okolje, v katerem živijo in delajo. Nasilje nad ženskami je dodaten vzrok za manjšo konkurenčnost žensk na trgu delovne sile, za njihove slabše karierne možnosti, za manjšo produktivnost in motiviranost žensk na delovnih mestih, za večjo odsotnost z dela, vzrok za prikrito brezdomstvo žensk in njihovih otrok, ki se morajo umikati v varne hiše ter dodaten vzrok za prikrito revščino. Ženske lahko trpijo zaradi izolacije, nezmožnosti za delo, izgube dohodka, premajhne udeležbe v rednih aktivnostih in omejene zmožnosti za skrb zase in za svoje otroke. (VIR: Violence against women. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/en/, 24. 6. 2009.)

Ženske nasilje doživljajo zaradi svojega spola in obenem zaradi drugih svojih osebnih okoliščin.

V številnih družbah lahko ženske, ki pripadajo določeni skupini, doživljajo nasilje zaradi svojega spola in obenem nasilje, ki so mu izpostavljene zaradi svoje identitete in / ali pripadnosti določeni skupini. Dejavniki kot so rasa, narodnost, kasta, razred, migrantski ali begunski status, starost, veroizpoved, spolna usmerjenost, zakonski status, invalidnost ali okuženost z virusom HIV vplivajo na to, katere oblike nasilja bo ženska doživljala in kako jih bo doživljala. (VIR: In-depth study on all forms of violence against women. Report of the Secretary-General (A/61/122/Add. 1), United Nations General Assembly, julij 2006.)

Ženske so izpostavljene nasilju samo v določenih obdobjih svojega življenja.

Ženske so izpostavljene nasilju v vseh obdobjih svojega življenja. Tako se nasilje nad ženskami začne že s splavljanjem ženskih zarodkov, detomori dojenčic in nadaljuje z zanemarjanjem deklic, s spolnimi zlorabami deklic, trgovino z deklicami za namen prostitucije, zgodnjim poročanjem deklic ipd. Starejše ženske, ki danes predstavljajo velik delež svetovne populacije, so pogosto žrtve specifičnih oblik nasilja, od telesne, spolne in psihične zlorabe do finančnega izkoriščanja ali zapostavljanja ter zanemarjanja.

Izberi odgovor

 

Pažljivo preberi vprašanje in nato izberi pravilni odgovor. Ne pozabi, da za napačne odgovore izgubljaš točke!

 

podrobna navodila

Točkovanje

+10 točk

-5 točk 

 

copyright © all rights reserved
games in all languages  english  slovenski  
is the free web games portal for the fans of the mind games
atelje info