gametypeid = 2

Rosena nosi vodo v afriško vas

Rosena je stara 11 let in je bistro, živahno in skrbno dekle. Živi v revni vasi v Zambiji skupaj z mamo, očetom, tremi brati in štirimi sestrami. Uživa, ko pazi na svoje mlajše bratce in sestrice, ko sta starša na delu. Rada se tudi igra in zabava. Rosena porabi vsak dan 3 ure za prinašanje vode iz reke, ki je skoraj 1 uro peš oddaljena od njene hiše (pogosto ob zajetju naleti na dolgo vrsto). Preberi Rosenino zgodbo (klikni tu). S svojimi dejanji prav vsak od nas vpliva na podnebne spremembe in s tem tudi na življenja ljudi na drugem delu sveta. Kakšen vpliv imajo tvoja dejanja, lahko preizkusiš v tej igri!

Žalostna vas

Zaradi toplogrednih plinov, ki jih v ozračje spuščajo avtomobili, traktorji, tovarne, elektrarne …, je v Rosenini deželi manj dežja, zaradi česar primanjkuje vode, vasi so zelo prašne. Ker primanjkuje vode, se vaščani ne morejo umivati in prati oblačil, saj morajo vodo varčevati za pitje in kuhanje. Če ni padavin takrat, ko naj bi bila v Zambiji deževna doba, na poljih ljudje ne pridelajo dovolj hrane za svoje družine.

Vas z rodovitnimi polji

Rast pridelkov v zambijskih vaseh je odvisna od padavin. Če je dovolj dežja, lahko vaščani pridelajo več hrane, ki jo lahko prodajo tudi na trgu in s tem zaslužijo za šolanje otrok in za zdravila. Večina ljudi na afriškem podeželju se namreč preživlja s poljedeljstvom (do 90 %), ker drugih možnosti za delo tam večinoma ni. Marsikdaj se z avtomobilom, ki v ozračje spušča toplogredne pline, peljemo tudi na kratke razdalje, ki bi jih lahko prehodili. Če se bomo na take poti odpravljali peš, se bo ozračje manj segrevalo, zato bo po svetu manj suš, tudi v Afriki.

Shirane koze

Kozje mleko je pomemben vir hrane v Rosenini deželi. Vendar če ne dežuje, koze ne pridejo do paše, če ne jedo, pa ne dajejo mleka. Zato Rosena ne dobi dovolj hrane. Zaradi podhranjenosti ji pade odpornost in lahko hitreje zboli, kar pa je lahko velik problem, ker v njihovo vas zdravnik pride samo dvakrat na mesec. Zaradi splošne revščine na podeželju Afrike pogosto primanjkuje zdravstvenih centrov in zdravnikov. Zato morajo vaščani, ki so šibkega zdravja in potrebujejo zdravniško pomoč, pogosto prehoditi ure daleč peš, da pridejo do prvega zdravstvenega centra …

Vesele in debele koze

Če je dovolj padavin, koze dobijo dovolj hrane in dajejo veliko mleka, zaradi česar je Rosena bolj zdrava in krepka. Ker je bolj odporna, je manjša možnost, da bo zbolela za katero od bolezni, ki prežijo nanjo v Afriki in so lahko še vedno smrtonosne (malarija idr.).

Rosena na kolesu vozi vodo

V Zambiji je podnebje zopet stabilnejše, zato je Rosenina družina pridelala veliko sadja in zelenjave. S prodajo zelenjave na trgu njena družina zasluži dovolj denarja, da so ji lahko kupili kolo, s katerim se lahko zdaj vozi po vodo. Tako je njeno opravilo veliko manj naporno, prinašanje vode pa ji vzame tudi manj časa, zato se lahko več uči in igra.

Rosena dehidrirana leži v bolnici

V Zambiji je zaradi posledic podnebnih sprememb zopet huda suša, zato je bližnja reka presahnila. Rosena je morala zato hoditi po vodo v bolj oddaljeno vas. Zaradi še hujših naporov, daljše poti in zaradi pomanjkanja vode je dehidrirala. Odpeljati so jo morali v zdravstveni center, kjer se borijo za njeno življenje.

Rosena še vedno hodi po vodo

Ker nismo kaj dosti storili za okolje, mora Rosena še vedno hoditi po vodo do bližnje reke. Prav tako bo z njenimi otroci. Zmanjšaj svoj ogljični odtis in pomagaj, da se svet spremeni na bolje!

Vesela vas

Če je v vasi dovolj padavin, imajo domačini na voljo zadostno količino vode za pitje in umivanje iz bližnjih virov, na poljih pa lahko pridelajo dovolj hrane za preživetje družin. Tako so vaščani bolj zdravi, otroci imajo več časa za obiskovanje šole in za igro, odrasli pa več moči in časa, ki ga lahko namenijo tudi skupnemu urejanju vasi in si izboljšajo življenje. Lepo je, če kupujemo preudarno - le tisto, kar zares potrebujemo, kajti tako ne bomo ustvarjali dodatnih odpadkov, ki onesnažujejo okolje … Poleg tega se pri pridelavi hrane, izdelavi in transportu posameznih izdelkov v ozračje sprosti določena količina toplogrednih plinov, ki povzročajo podnebne spremembe, le-te pa povzročajo po svetu vse pogostejše suše ali pa uničujoče poplave …

Vodnjak v Rosenini vasi

V Rosenini vasi so se vaščani zbrali, da bi zgradili vodnjak. Če bo dovolj padavin, bodo Rosena in drugi otroci veliko lažje in manj časa domov nosili vodo, vas pa tudi ne bo več odvisna od oddaljene sosednje vasi, kjer je na vodo potrebno čakati dlje. Tako bodo otroci lahko točno prišli k pouku. Izobrazba pa je tista, ki pomaga revnim otrokom, da se bodo nekoč mogoče lahko izkopali iz začaranega kroga revščine ...

Gozd ob vasi, ki izginja

Ob afriških vaseh je vse manj gozdov in dreves. Uničujejo jih vse pogostejše suše ter tudi prebivalci, ki jih izsekavajo za pridobitev lesa za kurjavo - kuhanje (na revnem afriškem podeželju namreč nimajo električnih ali plinskih štedilnikov, temveč hrano kuhajo na ognju na preprostih štedilnikih, narejenih iz blata), za les za gradnjo in izdelavo pohištva ter predvsem za pridobivanje novih obdelovalnih površin. Zaradi podnebnih sprememb je vse manj rodovitne zemlje, lakota pa je eden glavnih sedanjih problemov Afrike. Zato prebivalci še bolj krčijo gozdove, s tem zmanjšujejo tudi biotsko raznovrstnost in povečujejo delež CO2 v ozračju. Če posadiš rastlino ali drevo pri nas, bo le-to iz ozračja srkalo CO2 in s časom prispevalo k stabilnejšemu podnebju na svetu in tudi v Afriki. Manj bo suš …

Suh vodnjak

Zaradi vse pogostejših suš, ki so posledica podnebnih sprememb, je pomanjkanje vode v Afriki ena izmed največjih težav poleg lakote, bolezni, slabe izobrazbe, oboroženih spopadov, korupcije (podkupovanja). Brez vode ne morejo namakati polj in pojiti črede, zmanjka pa je lahko celo za pitje. Pomanjkanje pitne vode lahko povzroči hude bolezni. Proizvodnja električnega toka spušča v ozračje toplogredne pline. Če puščamo električne naprave, kot so TV in računalnik, v stanju pripravljenosti, ko jih ne uporabljamo, le-te vseeno porabljajo električni tok.

Kosti koz

V primeru hude suše lahko v vasi poginejo živali, s tem pa Rosena in vaščani izgubijo najpomembnejši vir hrane (mleko, meso) in tako zapadejo v hudo pomanjkanje.

Dober pridelek

Na posameznih območjih afriških držav je zemlja tudi zelo rodovitna. Kadar je dovolj dežja ali če imajo ob suši vaščani možnost namakanja iz bližnjega jezera ali drugega vodnega izvira, lahko pridelajo dovolj hrane zase in za svoje družine. Tako vaščani ne hodijo več lačni spat, so bolj krepki in zdravi, otroci pa se s polnimi želodci lažje učijo.

Rosena se seli

Rosenina družina se je morala zaradi hude suše preseliti v oddaljeno vas, bližje vodi. Zaradi povečanega števila prebivalstva v tej vasi je tudi tu začelo primanjkovati vode in hrane. Prihaja do konfliktov med vaščani.

Poplave

Rosenina vas je dolgo čakala na dež, ki ga ni in ni bilo, čeprav je že zdavnaj nastopilo deževno obdobje. Ko so končno dočakali dež, so bile padavine tako obilne, da zemlja zaradi suše ni mogla sproti vpijati vode in jim je voda zato odnesla skoraj ves pridelek.

Novo polje

Zaradi pomanjkanja pridelovalne zemlje in zaradi vse pogostejših suš, ki onemogočijo, da bi vaščani lahko na svojih poljih sploh kaj pridelali, je lakota je eden od velikih problemov v Afriki. Da bi ljudje pridobili površine za nova polja, izsekavajo gozdove. Tako se hitro zmanjšujejo gozdne površine, zaradi česar pa se še dodatno širijo sušna območja (podnebje na tem območju postaja sušnejše). Kadar pa pade preveč dežja naenkrat (uničujoče poplave so tudi posledica podnebnih sprememb), zemlja, ki je tako suha, ne more dovolj hitro vpijati vode in prihaja do odnašanja tal (erozije) ter zemeljskih plazov. Sušenje in izsekavanje gozda povzroča tudi upadanje živalske in rastlinske raznolikosti, povečujejo se količine CO2 v zraku.

Naraščanje morske gladine

Hiše mnogih Roseninih vrstnikov, ki živijo ob Gvinejskem zalivu na zahodni obali Afrike, so poplavljene zaradi dviga morske gladine. Morska gladina narašča zaradi taljenja kopenskih ledenikov, kar je posledica podnebnih sprememb. Te družine se bodo morale preseliti. Mnogi še ne vedo, kam in kakšna prihodnost jih čaka.

Bolni ljudje

Zaradi različnih posledic podnebnih sprememb so ljudje v ogroženih območjih veliko manj odporni in lahko hitreje zbolijo. Vse pogostejše so bolezni povezane z onesnaženjem in pomanjkanjem vode (diareja, kolera, dehidracija) in hrane (podhranjenost), več je bolezni, ki jih prenašajo žuželke, povezane s podnebnimi spremembami (npr. komarji, ki prenašajo malarijo, se zaradi višjih temperatur selijo v kraje, kjer jih prej ni bilo). Nekatere med njimi včasih povzročijo tudi smrt, če ni dovolj hitre zdravniške pomoči.

Praznovanje

V revnih predelih Afrike ni potrebno veliko, da so ljudje srečni. Dobra letina, obilno deževje, nova šola, vodnjak ali bolnišnica ali preprosto čas za igro s sovrstniki z igračami, ki so jih otroci izdelali sami, vse to je lahko razlog za srečo in praznovanje.

Rosenina vas je dolgo čakala na dež, ki ga ni in ni bilo, čeprav je že zdavnaj nastopilo deževno obdobje. Ko so končno dočakali dež, so bile padavine tako obilne, da zemlja zaradi suše ni mogla sproti vpijati vode in jim je voda zato odnesla skoraj ves pridelek.

Izberi odgovor

 

Pažljivo preberi vprašanje in nato izberi pravilni odgovor. Ne pozabi, da za napačne odgovore izgubljaš točke!

 

podrobna navodila

Točkovanje

+10 točk

-5 točk 

 

copyright © all rights reserved
games in all languages  english  slovenski  
is the free web games portal for the fans of the mind games
atelje info